Kwaliteit

   

VHP en VHL zijn gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001. Het certificaat is geldig voor DNA onderzoek van dierlijk en plantaardig materiaal, afstammingsonderzoek en onderzoek naar erfelijke eigenschappen. Het certificaat is geregistreerd onder nummer NL10/81826438. Om de ISO 9001 norm te waarborgen worden VHL en VHP regelmatig geauditeerd door SGS Systems & Services EESV.

 

      

VHP, VHL en Certagen zijn door de ’International Committee for Animal Recording’ (ICAR) geaccrediteerd voor het verrichten van DNA afstammingscontrole op basis van STR. VHL is daarnaast ook geaccrediteerd voor DNA afstammingscontrole op basis van SNP’s. Deze accreditatie houdt in dat we op hoog niveau, onder zeer stringente kwaliteitsstandaard opereren op basis van jarenlange expertise. Deze accreditatie is essentieel om accurate en reproduceerbare resultaten te produceren..

 

   

VHP en VHL zijn aangesloten bij de ’International Society for Animal genetics’ (ISAG). Via het tweejaarlijkse internationale congres worden wetenschappelijke onderwerpen onderling uitgewisseld. Zo is een internationale nomenclatuur ontstaan. Hierdoor kunnen de aangesloten laboratoria onderling resultaten uitwisselen. Jaarlijks worden internationale ringtesten uitgevoerd voor verschillende diersoorten.  

Voor meer informatie over Certagen verwijzen we u graag naar de website van Certagen. Klik hier om direct naar de pagina met alle informatie over de accreditaties van Certagen te gaan.

    

Heeft u specifieke vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier of per e-mail.