Tracking & Tracing

De maatschappelijke verantwoordelijkheid dringt er bij de volledige voedselketen op aan zich te richten op Tracking & Tracing. Met de recente ontwikkelingen op het gebied van DNA-markers zijn we in staat nieuwe beheerssystemen toe te passen met betrekking tot Tracking & Tracing van individuele dieren of populaties van dieren.

Tevens hebben we de mogelijkheid voor klanten beschikbaar om monsters op te slaan in onze biobank.

Voor vragen of bestellen van een project, neem contact met ons op via het contactformulier of per email.